Velkommen til Heisinfo.no

Vi arbeider for lavere heiskostnader og økt tilfredshet!

Heisinfo AS har mer enn 30 års erfaring med tradisjonelle heiser, stolheiser, hjemmeheiser og løfteplattformer, til bruk både i det private og det offentlige rom.

Ombygging/ rehabilitering/ modernisering er vår spesialitet 

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Prisgaranti

Vi er de eneste i bransjen med prisgaranti.

Lavest timepris, eventuelt fast avtalt pris.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Om oss

Om oss

Heisinfo AS påtar seg oppdrag for alle typer heiseiere, og som eneste selskap i heisbransjen, tilbyr vi prisgaranti på de fleste av våre tjenester.

Med vår prisgaranti er byggherren sikret mot at vårt honorar aldri vil overstige den besparelse vi oppnår for heisarbeidene. Hvilken besparelse vi kan oppnå, er avhengig av hvilken tjeneste vi utfører.

Med våre spesialtilpassede avtaler senker vi driftsutgifter og vedlikeholdskostnader opp til 60%.

Ved ombygging av heisanlegg og større reparasjoner anslås besparelsene ved bruk av våre tjenester til 10-20 %.

Ta kontakt, vi garanterer økonomisk vinst!

Våre tjenester

Teknisk tilstandsvurdering av heisanlegg

Ved befaring og en teknisk gjennomgang av eksisterende heisanlegg, utarbeides en skriftlig tilstandsrapport, hvor eventuelle forslag til utbedringer blir beskrevet. Det gjøres også en vurdering om vedlikeholdet er utført i hht. gjeldende vedlikeholdsavtale, samt om avtalen dekker heisanleggets behov. En teknisk tilstandsvurdering vil kunne være begynnelsen til bedre driftssikkerhet for heisanlegget, samt lavere kostnader for heiseier.

Reforhandling vedlikeholdskontrakt

Plan- og bygningsloven stiller strenge krav til heiseier vedrørende vedlikehold og ettersyn, for å sikre at heisanlegget er i sikkerhetsmessig og forsvarlig stand. Det er viktig å være klar over at det er heiseier som er ansvarlig for at vedlikeholdet utføres på en tilfredsstillende måte, og at heiseier kan bli stilt ansvarlig ved en eventuell ulykke, som er forårsaket av manglende vedlikehold. Vi utfører derfor reforhandling og utarbeidelse av nye vedlikeholdsavtaler i hht. kravene som stilles i den nye plan- og bygningsloven, og om ønskelig kan vi i ettertid også følge opp at avtalen blir fulgt av heisleverandør.

Prosjektering av plattformheis/ skrueheis/ stolheis

Vi utfører rådgivning, prosjektering, og sørger for beste mulige produkt/ leveranse over hele Norge. Heisene kan tilpasses ulike krav og ønsker. Enten du har en rett trapp, trapp med sving eller trenger en løfteplattform mellom etasjene. Løfteplattformer kan installeres både inne og ute. Det settes høye krav til drift, komfort, sikkerhet, og god design.

 

Vi har løsningen!

Prosjektering for ombygging/ rehabilitering/ modernisering

Når et heisanlegg skal ombygges/ rehabiliteres/ moderniseres, så må det utarbeides en spesifikasjon for det arbeid som skal utføres på anlegget. Dette er arbeid som krever kjennskap til eksisterende materiell og nye produkter, samt gode kunnskaper om heisforskrifter og bygningsmessige krav. For at ikke heiseier skal skifte ut unødvendig mye av anlegget, eventuelt pådra seg uforutsette kostnader i eller etter byggeperioden, bør det søkes profesjonell hjelp. Det viser seg at heiseiere som benytter seg av heisteknisk rådgivning får et bedre sluttprodukt til en lavere kostnad, enn de som ikke benytter seg av denne tjenesten.

Prosjektering av heisanlegg i nybygg

Heisanlegg for nye bygg er ofte en del av en større entreprise. Dette kan medføre at det blir lagt større vekt på laveste mulige pris enn om det leveres riktig type heisanlegg. Vi ser stadig at det leveres så kalte "boligheiser" til kontor og forretningsbygg. Dette er heiser som ikke er dimensjonert for denne type drift, noe som igjen medfører missnøye, lav effektivitet og høyere drifts- og reparasjonskostnader for heiseier etter at heisanlegget er levert. For å sikre at det installeres riktig type heisanlegg for bygget kan vi allerede i prosjekteringsfasen utarbeide en kravspesifikasjon for hva som skal leveres. Vi har gode kunnskaper om alle aktørene i markedet, og vi følger opp kravspesifikasjonen ovenfor både totalentreprenør og heisleverandør. Dette vil sikre at det leveres et funksjonelt og driftssikkert heisanlegg.

Prosjektering av heisanlegg i eksisterende bygg

Installering av heisanlegg i eksisterende bygg, kan gjøre hverdagen enklere, og forlenge tiden man kan bo hjemme. Ofte medfører slike installasjoner omfattende bygningsmessige arbeider, noe vi kan klarlegge før arbeidene igangsettes. Videre kan vi være bindeleddet mellom byggentreprenør og heisleverandør, og sørge for at ikke detaljer utelates av noen av leverandørene.

Anbud/tilbud, evaluering, kontrakt

Vi kan utarbeide anbuds-/tilbudsbeskrivelser med nødvendige kravspesifikasjoner. Forespørsel sendes deretter til aktuelle leverandører. Anbudene/tilbudene evalueres og vi anbefaler den beste leverandøren. Kontraktsforhandlinger gjennomføres, avtaledokument utarbeides, og arbeidene kan igangsettes.

Prosjektoppfølging

Når arbeidene er bestilt hos en eller flere leverandører, kan vi følge opp gjennomføringen av prosjektet. Vi innkaller til byggemøter, fremdriftsmøter og ferdigbefaring, og sikrer at byggherren får det produktet han har krav på. Videre kan vi om ønskelig også følge anlegget i reklamasjonstiden, 5 år etter levering, med en avsluttende befaring/ gjennomgang av anlegget.

Kostnadskontroll

For å sikre at heiseier ikke mottar fakturaer for arbeider som skal være dekket av reklamasjonsrett og/ eller vedlikeholdsavtale, kan vi utføre "kostnadskontroll" med vurdering og eventuelt godkjenning av alle heisarbeider/ fakturaer før de sendes til utbetaling. Kontrollen kan om ønskelig også inkludere større reparasjons- ombyggingsarbeider.

Rulletrapper/ rullebånd

Vi tilbyr stort sett de samme tjenestene for rulletrapp/ rullebånd som for heiser, men i tillegg yter vi bistand i forbindelse med kjøp og salg av brukte trapper og bånd.

Noen av våre kunder som har oppnådd besparelser

Med lang erfaring fra heisbransjen vet vi nøyaktig hvordan vedlikeholdsarbeider og andre heisarbeider kan utføres fagmessig og til laveste mulige kostnad.

En av våre kunder sparte kr. 180.000,- pr år i driftsutgifter etter vår gjennomgang av seks heiser.

Radisson Blue park hotel, SAS Fornebu

Prosjektering, ombygging 6 heiser, vedlikeholdskontrakter.

Den Russiske Ambassade

Prosjektering/ombygging personheiser, vedlikeholdskontrakt.

Telenor, Fornebu

Prosjektering/ salg av 36 nye heiser.

Sameiet Prinsens gate 5, Oslo

Prosjektering, ny heis

Oslo lufthavn, Gardemoen, Oslo

Prosjektering/ salg 101 enheter, rulletrapper, rullebånd og heiser.

Babybanden.no, Oslo

Prosjektering/salg,  handikap/plattformheis.

Flere fornøyde kunder

Les mer ...

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvordan kan vi hjelpe deg

Heisinfo er et landsdekkende nøytralt uavhengig selskap med virksomhet innen heisteknisk rådgivning. Selskapet innehar 35 års erfaring fra heisbransjen, og er lokalisert på Fornebu, like utenfor Oslo. Vi har meget god kjennskap til samtlige aktører i markedet, noe som gir oss mulighet, til å gi gode råd innen alle typer handikapprodukter, stolheiser, plattformheiser, personheiser, vareheiser, bilheiser, rulletrapper og rullebånd. Vi  er det  eneste selskap i heisbransjen med prisgaranti.

Vi utfører oppdrag i hele landet !

Kontakt oss

97 06 88 44
Solgangsbrisen 4, 1364 FORNEBU
Orgnr 925 540 846